Lite av vad jag kan hjälpa till med

 • Textredigering
 • Inskrivning av text (hand - eller maskinskrivet)
 • Skapa PDF-filer
 • Inskanning av bilder o.dyl
 • Viss fotoredigering
 • Produkt- och reklamblad, broschyrer, diplom m.m
 • Framtagning av visst presentationsmaterial (t.ex powerpoint e.dyl)
 • Hemsidor
 • Webbhotell

 • Sedan finns det säkert andra saker jag kan hjälpa till med, som inte nämns ovan -
  Ring gärna och fråga...


Priser på olika tjänster (moms på 25% tillkommer)

450 kr/påbörjad timme (vardagar)
675 kr/påbörjad timme (övrig tid eller enl. överenskommelse)

Enkel hemsida:
1-4 sidor
Text & Bild på varje sida
Pris: 3.000 - 5.000 kr (fast pris)

Hemsida med bl.a formulär:
5- 8 sidor
Text & Bild på varje sida
Kontaktformulär
Pris: 5.000 - 10.000 kr (fast pris)

Utöver ovanstående:
Bildvisning - s.k "Slideshow", Kalender m.m enl. önskemål: Timpris
Textredigering - Inskrivning av text: Timpris (vid längre texter - pris enl överenskommelse)
Extra sidor på hemsidor utöver ovannämnda: 700 kr/sida
Logotype: 2500 kr

Utskrivet Diplom (hårdare papper) - förutom arbetstiden, 10 kr/st

Spiralbindning och Limbindning - priset beror kvantiteten (mängden papper)

Allt arbete utförs enl. överenskommelse och godkännande av detta som framgår av offert om kund så önskar.